Uitrusting van elektrische cabines in de tunnel “Blonden” – Luik

Over deze werf

Yvan Paque zorgt voor de levering, de installatie, de aansluiting, de in gebruik name en het onderhoud van de elektrische voedingsuitrustingen van de dokken van de Maas en het project van de tunnel “Blonden”.
 • Bouwheer

  Openbare diensten Wallonië, Generale operationele directie van Wegen en Gebouwen
 • Datum

  2014 - 2015
 • Plaats

  Tunnel "Blonden" te Luik
 • Bedrag

  > 2.000.000 €
 • Specialiteit

  Elektriciteit
 • Yvan Paque - BAM Balteau

Beschrijving van de werf

Yvan Paque zorgt voor de levering, de installatie, de aansluiting, de indienststelling en het onderhoud van de elektrische voedingsuitrustingen van de dokken van de Maas en het project van de Blondentunnel.

Yvan Paque nam ook de elektrische cabine ‘Paradis’ tot zijn rekening ; een ondergrondse geïntegreerde cabine in de tunnel “Blonden”. De uitgevoerde werken omvatten het leveren, het installeren en het aansluiten van de midden spanning uitrustingen, het laagspanningsbord (TGBT), de divisie verdeelborden, een generator, de lokale schakelborden, een omvormer, een gelijkrichter, pomp – en lift batterijen en het inrichten en uitrusten van lokale technieken.

De uitrusting van de elektrische cabine te Luik bevindt zich in de context van het project rond het aankleden van de dokken van de Maas. Dit stedelijk ontwikkelingsproject voor de buurten om en rond het TGV-station zijn gebaseerd op een inrichtingsstrategie aangepast aan de gehele agglomeratie, zowel voor deze buurt alsook voor de stadsomgeving. Deze elektromechanische werken zijn complementair aan de civiele technische werken en bedoeld om de wegen te voorzien op gebied van verlichting, verkeerslichten en specifieke uitrustingen voor de tunnel.